Bouw transport

Enquêtes van de Australische bouwsector

Een gemeenschappelijke factor bij de meeste bouwactiviteiten wereldwijd is het gebruik van bouw transport om de projecten efficiënt uit te voeren. Om deze factor nauwkeuriger te begrijpen, is het artikel opgesteld door de resultaten van eerder onderzoek en van praktijkgevallen te analyseren. Het eerste deel van het artikel geeft een overzicht van de bouwtransportsector. Het tweede deel beschrijft enkele van de transportmethoden die door verschillende industrieën worden gebruikt en tot slot, in het derde deel, kijken we kort naar de alternatieve transportmethoden die beschikbaar zijn voor de moderne bouwsector. Op basis van deze informatie concludeert de paper dat er drie belangrijke factoren zijn die de kosten van bouwtransport beïnvloeden: veiligheid, milieu en kosteneffectiviteit. Het laatste hoofdstuk presenteert de implicaties van eventuele wijzigingen in de huidige systemen voor bouw transport en gaat in op mogelijke oplossingen.

De relatie tussen diensturen en de industriële veiligheid

Een onderzoek naar de relatie tussen het aantal diensturen en het niveau van industriële veiligheid dat de HSE-inspecteurs de afgelopen zes jaar hebben aangetoond. De paper laat zien dat het aantal diensturen het algehele veiligheidsniveau voor de verschillende onderzochte bedrijfstakken niet heeft veranderd. Wel is gebleken dat inspecteurs gemiddeld meer controles hebben uitgevoerd dan in voorgaande jaren, waarbij het aantal diensturen door werkdruk werd teruggedrongen. Uit de analyse bleek dat de meerderheid van de inspecteurs niet meer dan twee inspecties per ploeg uitvoerde. De paper onderzocht vervolgens de redenen waarom inspecteurs minder inspecties uitvoerden dan normaal, waarbij specifiek werd gekeken naar de impact van de toegenomen werkdruk op de tijd van inspecteurs, en de rol van de bouwtransportsector bij het aanmoedigen van inspecteurs om meer diensten te verlenen.

Tekortkomingen

De tekortkomingen die in deze evaluatie werden geïdentificeerd, waren het gevolg van zowel een afname van het aantal chauffeurs in de bouwsector als een slechte conditie van vrachtwagenchauffeurs. Deze tekortkomingen in de vorkheftruck- en vrachtwagenindustrie kunnen worden aangepakt door training, ontwikkeling en betere kwalificaties voor werknemers in de vorkheftruck- en vrachtwagenindustrie. Daarnaast is er een verhoogd bewustzijn van veiligheid en verantwoordelijkheid onder de werknemers.