Automatisch geleide voertuigen (agv) kunnen ingezet worden bij veel applicaties binnen magazijnen en distributiecentra. Een agv kan op maat gesneden diensten verrichten omdat de besturingssoftware altijd aangepast kan worden. Deze dynamiek maakt het voor bedrijven mogelijk om hun productieprocessen aan te passen zonder dat er vertragingen zullen optreden. De agv kan ook gebruikt worden in een werkomgeving waar er mensen aanwezig zijn zonder die in gevaar te brengen.

Zorgen voor een veilige werkomgeving

Veiligheid binnen elke organisatie geniet de hoogste prioriteit en kan een agv daar een belangrijke rol in spelen. Het automatisch geleid voertuig is namelijk uitgerust met sensoren die moeten voorkomen dat er collisies plaats vinden. Ook de producten zelf zijn in de juiste handen omdat de combinatie van de software en hardware het maken van fouten elimineren. Alles wordt feilloos op de juiste plek gezet en kan het met dezelfde precisie weer worden opgehaald. De agv zorgt voor een geordende en vooral schone werkomgeving, ideaal voor toepassing in plekken waar de producten een hoge mate van gevoeligheid hebben zoals in de farmaceutische industrie. De kans op schade aan producten is ook veel minder en betekent het een aardige besparing voor het bedrijf.

Multifunctioneel, van klein naar groot

De agv kan worden uitgerust met speciale werkarmen voor het transporteren van pallets en zelfs bulkgoederen. Ook het gewicht van de te verplaatsen goederen mag geen probleem vormen omdat de robot vervaardigd kan worden volgens de door de klant opgegeven specificaties. Zo kan de agv 1×24 te werk worden gesteld en kan dat volledig zelfstandig. Het is daarom wel belangrijk dat de basis al bij de opzet in orde is. Niet alleen het meest geschikt navigatiesysteem is daarbij van belang, maar ook de manier van stroomvoorziening en het onderhoudt. Vooraf staat het echter al vast dat met agv de bedrijfsresultaten met grote sprongen vooruit zullen gaan.